Toegang

Als ouder kan u uw kindje steeds afhalen. Wij vragen u om de openingstijden te respecteren.

Ziekte

In het belang van uw kind en van de andere opgevangen kindjes worden zieke kinderen geweigerd zolang ze koorts hebben of er besmettingsgevaar is.  Kinderen met diarree blijven ook thuis.  Neem steeds contact om afwezigheid te melden. Als uw kind ziek wordt tijdens de opvang zullen de ouders gebeld worden om hun kindje op te halen. Als we bij een noodgeval met uw kind naar de dokter moeten, zijn de dokterskosten voor uw rekening.

Voeding

In de basisprijs zijn verse (warme) maaltijden, drankjes, gezonde tussendoortjes en lekkernijtjes bij verjaardagen en speciale momenten inbegrepen. Flesvoeding voor baby’s en specifieke dieetvoeding worden door de ouders meegebracht.  De eerste voeding hebben baby’s thuis gehad.

De gesteriliseerde flesjes worden door u gevuld met de juiste hoeveelheid water en het poeder mag in juist afgewogen porties in daarvoor bestemde potjes.

U geeft  een voeding extra mee voor in geval van nood.

Wat mee te brengen? (eerste voeding is thuis gegeven + het ochtendtoilet is volledig thuis gebeurd)

 • Fles- en/of dieetvoeding (voorzie ook een flesje voor in nood!)
 • Luiers (min. 3  passende reserveluiers aanwezig in Fladdertje)
 • Vochtige doekjes (min. 1 reservepakje aanwezig in Fladdertje)
 • 1 plastiek doosje waarin vochtige doekjes bewaard worden
 • Reservekleedjes
 • Pantoffels
 • Tutje indien uw kindje dit nodig heeft
 • Digitale koortsthermometer
 • Zonnebescherming (petje en zonnecrème)
 • Foto van het gezin

Voor deze spulletjes heeft ieder kind een eigen plekje, toch kan u best overal een naamlabel op aanbrengen.

Zindelijkheidstraining

Dit gebeurt steeds in overleg en in samenwerking met de ouders en enkel als uw kindje hier klaar voor is.

Samenwerking met externen

Een samenwerking met externen is mogelijk (o.a. stagiaires), ouders worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Beroepsgeheim

Binnen Fladdertje zijn we gebonden aan beroepsgeheim, we zullen geen informatie over jullie en jullie kindje doorgeven aan derden.

Foto’s

In verband met de wetgeving op privacy vragen wij u om uw toestemming om foto’s genomen bij Fladdertje waar uw kindje op staat op onze website (www.fladdertje.be) te zetten of op het heen- en weerbriefje.

Voorrang

 • Broertjes/zusjes krijgen voorrang als de ouders de nieuwe zwangerschap zo snel als mogelijk melden
 • Kinderen die reeds bij ons zijn en meer opvangdagen nodig hebben krijgen voorrang
 • Kinderen waarvoor we zelf de opvangdagen mogen bepalen krijgen voorrang

Contract beëindigen

Een opvang kan vroegtijdig worden beëindigd.  Van de ouders wordt dan verwacht dat zij een vooropzeg van minimum vijf maanden in acht nemen. De opzeg gebeurt met een aangetekende zending.

Fladdertje kan ook een contract beëindigen wanneer de ouders betalingen en/of afspraken niet nakomen.