Opvang neemt een grote plaats in tijdens de eerste levensjaren van een kind. Dit levert een bijdrage in de eerste ontwikkeling, opvoeding en verzorging van een kindje. Om de eerste levensjaren van uw kindje optimaal te laten verlopen binnen Fladdertje, werkt Fladdertje vanuit enkele basisprincipes:

Ontwikkelingsdomeinen

In Fladdertje worden de kinderen op diverse ontwikkelingsdomeinen gestimuleerd. De cognitieve ontwikkeling van jonge kindjes gaat gepaard met de sensomotorisch ontwikkeling aangezien jonge kindjes de wereld voornamelijk ontdekken met hun zintuigen en door te bewegen. Tijdens het spel wordt hieraan aandacht besteed. Spelen kan bij Fladdertje zowel binnen als buiten in een kindvriendelijke omgeving. Voor elke leeftijd, elke interesse en voor elk ontwikkelingsdomein wordt er speelgoed aangeboden. De creativiteit  en fantasie van de kindjes worden binnen Fladdertje op talrijke manieren geprikkeld, door middel van knutselwerkjes, dansjes, liedjes, verhaaltjes, poppenkast, … Er vinden regelmatig begeleide activiteiten plaats.

ballonstempelen puzzel sint cakejes versieren draaiconstructie spelen met plasticine

Eigen ik, eigen ritme

Elk kind is uniek met zijn eigen persoonlijkheid en eigen mogelijkheden. De ontwikkeling kan dan ook verschillen van kind tot  kind en daarom wordt er een begeleiding voorzien volgens het eigen ritme en tempo. Dit gebeurt zowel voor het spelen, het eten en het slapen.

Respect

Respect is een belangrijk uitgangspunt, zowel voor zichzelf als voor elkaar, voor de natuur en voor materiaal.

Positieve aandacht

Kinderen hebben positieve aandacht en positieve opmerkingen nodig. Hierdoor weten ze dat ze op de goede weg zijn.

Zelfstandigheid

Kinderen worden bij Fladdertje gestimuleerd om zoveel mogelijk zelfstandig te doen: samen opruimen, zelfstandig drinken & eten, zindelijkheid, … Hierbij wordt niemand geforceerd want ieders tempo wordt gerespecteerd.

zelfstandig eten

Veiligheid

Kinderen zijn voortdurend in beweging, ze spelen, experimenteren, gaan op ontdekking.  Ze kunnen de gevaren nog niet inschatten en daarom moeten wij als volwassenen veiligheid bieden door een aangepaste ruimte, aangepast speelgoed en constant toezicht te voorzien.

Fladdertje is in het bezit van een verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ en een verzekering ‘persoonlijke ongevallen’ en treft maatregelen ter preventie van wiegendood.

Deze zijn zoals voorgeschreven door Kind & Gezin. Ze bieden geen absolute garantie dat wiegendood nooit zal voorkomen, ze helpen wel het risico zo laag mogelijk te houden.

–      Een correcte slaaphouding : rugligging is de veiligste houding

–      Niet roken in de omgeving van een kind : bij Fladdertje geldt er een algemeen rookverbod

–      Een correcte temperatuur van de slaapomgeving

–      Het gebruik van veilige bedjes

–      Constant toezicht

slaapkamer

Hygiëne en gezonde voeding

In Fladdertje worden hygiënische maatregelen getroffen tijdens de verzorging, het bereiden van voedsel, … zodat de kindjes zoveel mogelijk beschermd worden tegen bacteriën en ziektes. Tijdens het slapen liggen de kindjes in hun persoonlijke bedje met lakentjes die regelmatig gewassen worden.

Elke dag kan uw kindje rekenen op een gezonde, gevarieerde warme maaltijd, aangepast aan de leeftijd en voedingsnoden. Meestal wordt het eten al stomend klaargemaakt om zo de hoeveelheid aan vitaminen te behouden. Daarnaast worden er lekkere tussendoortjes aangeboden bestaande uit vers fruit, fruitpap, yoghurt, een koek,…,  ook weer aangepast aan de leeftijd van het kindje. Voor de baby’s wordt er flesvoeding en afgekolfde moedermelk gegeven op de door hun of uw gevraagde tijdstippen. Deze worden meegebracht. De flesvoeding mag nog niet bereid zijn, zodat de versheid ervan gegarandeerd kan worden.

spaghetti eten lachend in relax

Ouderparticipatie

Fladdertje wil zich volledig inzetten om het uw kindje zo goed als mogelijk naar zijn zin te maken, we streven hierbij een nauwe samenwerking met de ouders na. Dit op allerlei manieren:

–      een kennismakingsgesprek waarin de informatiemap, de algemene organisatie en de gewoonten en behoeften van uw kindje besproken worden

–      een rondleiding

–      heen- en weerbriefjes

–      …

Vanaf het ogenblik dat uw kindje gestart is bij Fladdertje is er natuurlijk ook dagelijks contact en kan u steeds alles bespreken.

Samenvattend …
wordt er in Fladdertje in overleg met ouders een diversiteit van prikkels aangeboden die de sensomotorische, cognitieve en socio-emotionele  ontwikkeling stimuleren met aandacht voor veiligheid en hygiëne zodanig dat elk kindje met behulp van positieve aandacht op zijn tempo kan ontplooien tot een zelfstandige en zelfredzame peuter, klaar voor de eerste stapjes naar de kleuterschool. Het welbevinden en de betrokkenheid staan bij dit alles centraal. Het is belangrijk dat uw kindje zich goed voelt in Fladdertje en dat uw kindje de wereld op een uitdagende manier kan verkennen.

Dit alles wordt in Fladdertje aangeboden met een heleboel deskundigheid, zowel wat verzorging als pedagogiek betreft.